បញ្ជី​ដើម បញ្ជីពេញនិយម

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង


ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

  • ក្រុមហ៊ុនសៀងហៃវីខេប៉ាខេនឃឺរម៉ាស៊ីន
  • ទូរស័ព្ទ៖ + ៨៦-២១-៣៤៧១០៨២៥
  • ទូរសារ៖ + ៨៦-២១-៣៤៧១០៨២៥
  • WhatsApp: +86-13501931030
  • អ៊ីមែល៖ [email protected]
  • បន្ថែម៖ រោងចក្រខាងកើតផ្លូវលេខ ២០០៩ ផ្លូវ Xupan, ទីក្រុង Xuhang, ស្រុក Jiading, ទីក្រុងស៊ាងហៃ, ២០១៨០៨, ប្រទេសចិន។