បញ្ជី​ដើម បញ្ជីពេញនិយម

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង


ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

  • ក្រុមហ៊ុនសៀងហៃវីខេប៉ាខេនឃឺរម៉ាស៊ីន
  • ទូរស័ព្ទ៖ + ៨៦-២១-៣៤៧១០៨២៥
  • ទូរសារ៖ + ៨៦-២១-៣៤៧១០៨២៥
  • WhatsApp: +86-13621684178
  • អ៊ីមែល៖ [email protected]
  • Add: Plant No. 6, No. 477 Tie Feng Road, Baoshan District, Shanghai, China.